Ekvalizace vlivu místnosti

Pro začátek takové upozornění. Nikdy nelze úplně odečíst vliv místnosti. V každém bodě místnosti existují módy o jiných amplitudách. Proto je tento článek spíše orientační a snaží se alespoň trochu pomoci s určitými problémy.

Pro zjištění vlivu místnosti je potřeba znát přesnou frekvenční charakteristiku dané aparatury. Omezím se tu pouze na vyrovnání nerovností způsobené tedy především místností, ale také aparaturou.

Jak jsem již řekl, v každém bodě místnosti je vše jinak, proto jsem zkusil pokus, ve kterém jsem měřil několikrát v místě a poblíž poslechového místa, abych zjistil, jestli se náhodou u některých frekvencích módy opakují. Pokud ne, nemá cenu to ekvalizací nijak řešit, protože v jiném místě to spíše nadělá paseku. Tak tedy měření celého frekvenčního spektra 5x.Jak je vidět v obrázku, moc módů se s měnící se polohou mikrofonu neshoduje. čím vyšší kmitočet, tím nenší pravděpodobnost opakovatelnosti. Proto jsem se omezil pouze na frekvence do 200Hz.Ze už je vidět opakování některých módů. Abych byl schopen vytvořit nějaký filtr, je nutné naměřené průběhy zprůměrovat a aplikovat filtr na výsledný průběh.Po zprůměrování a aplikaci filtrů dostáváme výsledný průběh (čárkovaná čára). Ostatní vlivy místnosti nejsou již tak jednoznačné. Proto budeme spíše ekvalizovat frekvenční nerovnost širokými filtry. K tomu je nutné opět použít zprůměrovanou charakteristiku. Výsledná charakteristika je opět naznačena čárkovaně.Počet a podrobnosti o filtrech lze vidět zde. Strmost filtru je daná pomocí BW (bandwidth), ale pokud je potřeba, lze zobrazit i strmosti pomocí Q.Takovýto filtr lze aplikovat např. do foobaru pomocí vst pluginu Electri-Q. Výsledná kompenzace pak vypadá takto.