Foto zepředu


Foto zezadu


Simulace bafflestepu

Smerovky zepredu (simulace bafflestepu uvažována pouze v ose)

Smerovky zepredu bez zadní vejšky

Smerovky zezadu (simulace bafflestepu neuvažována)