Nastavení fáze u subwooferu

Napojení subwooferu na satelity je stejně důležité, jako napojení kterýchkoliv reproduktorů v reprosoustavě. Levné subwoofery nemají k nastavení fáze žádnou elektroniku. Je zde akorát jediná varianta a to polarita subwooferového reproduktoru. Někdy se můžeme setkat s přepínačem fáze. Nejlépe však ale s potenciometrem s možností plynule měnit fázi.

Je několik možností, jak "dobře" nastavit fázi. Nejdříve si nastavíme dělící kmitočet, předpokládejme 60Hz. Pokud používáme počítač, použijeme softwarový generator k vygenerování dělícího kmitočtu, tedy 60Hz. Požádáme někoho, aby si sedl do poslechového místa a začneme otáčet potenciometr fáze, dokud posluchač neřekne, kdy vygenerovaná frekvece zní nejsilněji. V tomto okamžiku jsme nastavili správně fázi. Neplatí to vždy, je zde nějaký předpoklad, že se nic nikde jinde nebude odečítat. Lepší je následující metoda. Jenom na připomenutí, musíme mít zapnutou celou aparaturu, jinak se zvuk nijak měnit nebude.

Další možnost je pomocí meřící aparatury. Mikrofon postavíme do poslechového místa, potenciometr fáze nastavíme na počáteční hodnotu a měříme frekvenční charakteristiku. Po každém měření trochu pootočíme potenciometr a změříme znova, až do konce dráhy potenciometru. Z výsledných grafů uděláme multigraf a hledáme jedna rozeznatelný dělící kmitočet a druhak průběh, ve kterém je na dělícím kmitočtu největší hlasitost. Pokud jsme si označili pootáčení, tak víme, do kterého místa máme teď potenciometr fáze otočit.